Jak Odliczyć Darowiznę od Podatku

Osoby rozliczające PIT za 2012 rok będą mogły odliczyć sobie od dochodu kwoty darowizn, jakie przekazały na cele charytatywne w całym okresie rozliczeniowym. Mają do tego prawo nawet wówczas, jeśli dary te trafiły do organizacji statusowej pożytku publicznego. Jak odliczyć darowiznę od podatku ?

Liczy się samo wspieranie celów zawartych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pełną, aktualną treść znaleźć można w Dzienniku Ustaw).

Kiedy darowizna nie zmniejszy podatku

Nie każda darowizna podlega jednak odliczeniu nawet pomimo wpłacenia środków na cele charytatywne. Jednym z przypadków, kiedy staje się to niemożliwe, jest sytuacja, gdy przekazywane środki trafiają bezpośrednio w ręce osoby potrzebującej.

Odliczenie darowizny od podatku
Odliczenie darowizny od podatku przebiega zgodnie z przytoczonymi poniżej przepisami. Po pierwsze nie odliczymy pełnej wartości tego co podarowaliśmy. Zgodnie z przepisami możemy maksymalnie odliczyć 6% przekazanych datków. Po drugie maksymalne odliczenie możliwe jest wtedy, gdy nie korzystamy z odliczenia innych darowizn – limit ten jest bowiem łączny dla darowizny krwi, darowizn na cele kultu religijnego oraz na rzecz pożytku publicznego.

Naturalnie konieczne jest udowodnienie faktu przekazania pieniędzy – będzie to dowód wpłaty, oświadczenie lub umowa zawierająca dane darczyńcy i obdarowanego, potwierdzenie wystawione przez osobę obdarowaną. Wspomniana wyżej dokumentacja okazywana jest dopiero przy ewentualnej kontroli, a więc nie umieszcza się jej jako załącznika do PIT. Warto tu wspomnieć, że przekazanie 1% podatku na dowolne cele charytatywne nie ma nic wspólnego z darowizną i możliwością odliczenia.

Jak odliczyć darowiznę od podatku dochodowego

Na koniec artykułu krótka lista najczęściej dokonywanych darowizn, za które możemy odliczyć podatek za rok 2012. Darowizny na rzecz:

  • pomocy społecznej przeznaczone na poprawę warunków życiowych osób ubogich;
  • wszelkich organizacji charytatywnych niezależnie od profilu działalności;
  • organizacji zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych;
  • działalności na rzecz wyrównywania praw wszelkich mniejszości (narodowych, etnicznych);
  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy regionu lub kraju;
  • organizacji zajmujących się ochroną praw dziecka, wspomaganiem rodzin, macierzyństwa;
  • działalności mającej na celu rozwój turystyki i rekreacji oraz krajoznawstwa na terenie regionu lub kraju;
  • organizacji zrzeszających wolontariuszy i zajmujących się promocją wolontariatu.
  • Lista ta nie jest pełna, przed rozliczeniem warto sprawdzić, czy wspierana przez podatnika działalność znajduje się na liście darowizn, które można odliczyć od dochodu.

Zachęcamy do zapoznania się również z naszymi innymi wpisami na tematy biznesowe i finansowe.

Prosimy również o udostępnianie i komentowanie naszych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *